Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Marcel Maasbommel 020 750 46 00
Mail

WarecoWaterData

Met WarecoWaterData (WWD) krijgt u grip op de grondwaterstanden in uw gebied of uw project. We lopen voorop met het kostenefficiënt leveren van betrouwbare grondwaterdata. Onze adviseurs zijn zeer ervaren in het verzamelen, valideren en analyseren van deze waterdata.

WWD is de oplossing voor uw grondwaterstandbeheer. Het is een gebruiksvriendelijk systeem dat u in staat stelt om via uw computer, smartphone of tablet, grondwatermeetnetten te beheren. U sluit hiervoor een abonnement af voor een vast bedrag per meetpunt per jaar. Het gewenste serviceniveau bepaalt uw vaste jaarlijkse kosten.

1. WWD Data abonnement

U wilt betrouwbare en continue data. En u wilt zelf geen zorg voor aanschaf, onderhoud en beheer van meetapparatuur?  Met een data abonnement krijgt u grondwaterdata voor een vaste prijs per meetpunt per jaar. Alle zorg voor het meetnetbeheer en dataopslag wordt door ons uit handen wordt genomen.

2. WWD Dataverzameling

U heeft eigen meetapparatuur (peilbuizen en/of dataloggers) en wilt aan de slag met de data.Wij verzamelen, valideren en beheren de data uit uw meetinstrumenten. Voor onderhoud aan uw meetnet geven we een concreet handelingsadvies. Met dataverzameling nemen we u de uitvoeringstaak uit handen.

3. WWD Portalabonnement

U heeft eigen meetapparatuur en doet zelf de (hand)metingen maar u wilt de data op een gestructureerde manier beheren: Voor een vaste prijs per meetpunt per jaar heeft u toegang tot de beheerportal van WWD waarin u meetdata kunt opslaan, beheren en gebruiken.  

Voor inloggen of een rondleiding ('doe de demo'): 

Naar de WWD-portal


Nadere informatie