Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Hoe lang duurt de aanleg van een gemeentelijk grondwatermeetnet?

 

De tijdsduur voor ontwerp en aanleg van een gemeentelijk grondwatermeetnet wordt voornamelijk bepaald door het aantal te realiseren meetpunten. Vanaf het moment van opdrachtverstrekking geldt voor een gemiddeld meetnet van 100 meetpunten, zonder onvoorziene omstandigheden, gemiddeld het volgende tijdspad:
 
Ontwerp meetnet  4-6 weken
Aanleggen meetnet 6-8 weken
TOTAAL 10-14 weken