Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Wat komt er zoal kijken bij de aanleg van een gemeentelijk grondwatermeetnet?

 Een grondwatermeetnet moet worden ontworpen, aangelegd, onderhouden en beheerd. Om nauwkeurige uitspraken te kunnen doen over de fluctuatie van de grondwaterstand dient het ontwerp te worden gedaan door een geohydroloog, dit is een grondwaterdeskundige. De aanleg wordt gedaan door een bedrijf dat specifieke kennis en ervaring heeft in de aanleg van grondwatermeetnetten. Het doen van de feitelijke grondwaterstandmetingen in het meetnet kan handmatig of digitaal gebeuren. Voor het opslaan en beschikbaar maken van de meetgegevens zijn door gespecialiseerde ingenieursbureaus softwareprogramma’s ontwikkeld. Na een korte gebruikersinstructie zijn de meetgegevens eenvoudig te raadplegen en te interpreteren.