Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Wat is het verschil tussen handmatig en digitaal meten van de grondwaterstanden in het meetnet?

 Bij handmatige meting wordt doorgaans tweemaal per maand de hoogte van de grondwaterstand vastgesteld. Een geïnstrueerde medewerker bezoekt alle meetpunten, ter plekke wordt de stand per peilbuis gemeten en genoteerd. De handmeetgevens worden later digitaal verwerkt.Digitaal meten gebeurt met dataloggers; deze zijn in de peilbuizen geïnstalleerd en registreren automatisch de grondwaterstanden. Het grote voordeel van digitaal meten is de hoge meetfrequentie (bijvoorbeeld elk uur of elke dag) en het feit dat de loggers maar een of twee keer per jaar hoeven te worden uitgelezen. Door toegenomen concurrentie dalen de prijzen van dataloggers in hoog tempo, digitaal meten wint snel terrein ten opzichte van handmatig meten.