Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Wat kun je allemaal meten via een gemeentelijk grondwatermeetnet?

 Een gemeentelijk grondwatermeetnet is in beginsel bedoeld om fluctuaties in de grondwaterstand te meten. Hierdoor signaleert het meetnet ondermeer te hoge grondwaterstanden (die wateroverlast kunnen veroorzaken) en te  lage grondwaterstanden (die schade aan houten paalfunderingen kunnen veroorzaken). De meetpunten kunnen daarnaast ook gebruikt worden om andersoortige gegevens te verzamelen, zoals van waterkwaliteitsmetingen.