Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Hoe worden de grondwaterstanden in het meetnet gemeten?

 De grondwaterstanden kunnen handmatig of digitaal worden gemeten. Bij handmatige meting gaat een  medewerker een of twee per maand  langs alle meetpunten, de meetdata dienen later handmatig te worden ingevoerd in een database. Digitaal meten gebeurt met dataloggers; deze registreren automatisch en hoogfrequent (bijv. per uur of per dag) de grondwaterstand. Deze loggers hoeven slechts een of twee keer per jaar te worden uitgelezen, de data wordt later digitaal overgezet naar een database.