Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Hoe worden de meetgegevens beheerd?

 Het beheer van de meetgegevens kan worden gedaan met een eenvoudig spreadsheetprogramma (zoals Microsoft Excel) of met een speciaal hiervoor ontworpen databaseprogramma. De laatstgenoemde wordt aanbevolen bij een groot aantal meetpunten en uitgebreide meetgegevens; de omzetting van de ruwe meetdata naar bruikbare grondwaterdata (validatie) wordt dan via het systeem geborgd. Recent worden voor grondwatermeetnetten dataportals zoals WarecoWaterData.nl gebruikt. Hiermee kan tegen lage kosten een veelheid aan toepassingen en data van  het internet aan de meetgegevens worden toegevoegd, denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen neerslag en de grondwaterstanden. De dataportals zijn zeer gebruiksvriendelijk, na een korte gebruikersinstructie zijn de meetgegevens eenvoudig te raadplegen en te interpreteren.