Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Is een gemeentelijk grondwatermeetnet alleen haalbaar voor grote gemeenten?

 Bij meer dan twee peilbuizen wordt reeds gesproken van een meetnet. Een gemeentelijk grondwatermeetnet is dus haalbaar voor zowel grote als kleine gemeenten. Voor kleinere gemeenten kan het wel voordelen hebben om gezamenlijk met de buurgemeenten op te trekken. Afstemming van de aanpak is daarom aan te bevelen.