Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Biedt een grondwatermeetnet ook besparingen?

 Met een gemeentelijk grondwatermeetnet kunnen toekomstige problemen door te hoge of te lage grondwaterstanden tijdig worden gesignaleerd. Zo worden hoge kosten door schade aan gebouwen, funderingen en natuur voorkomen.