Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Heeft een grondwatermeetnet naast kosten ook baten?

 In theorie kan aan belanghebbenden een vergoeding worden gevraagd voor de grondwaterdata die uit het meetnet beschikbaar zijn. Gebruikelijk is echter het gratis beschikbaar stellen van de data.