Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Is de noodzakelijke investering door de gemeente voor een grondwatermeetnet niet (te) groot?

 Vanuit de Waterwet is de gemeente sinds 1 januari 2008 belast met de zorgplicht voor grondwater. Een grondwatermeetnet is een middel om een goede invulling aan deze zorgplicht te kunnen geven. Daarnaast worden met een meetnet meerjarige meetreeksen verzameld die belangrijk zijn om werken voor te bereiden zoals aanleg van riolen, bouwrijp maken van terreinen, maken van bouwputten of voor het inventariseren van mogelijkheden van afkoppelen van regenwater van het riool. Door inzicht in de grondwatersituatie kunnen dit soort werken beter worden voorbereid en daardoor kosteneffectiever worden gerealiseerd. Hierdoor kan het meetnet ook kosten besparen.