Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Is handmatig meten van grondwaterstanden goedkoper dan digitaal meten?

 Bij handmatige meting wordt twee keer per maand de hoogte van de grondwaterstand per peilbuis vastgesteld. Hiervoor gaat een medewerker langs alle meetpunten van het gemeentelijk grondwatermeetnet. De meetdata dient later handmatig te worden ingevoerd in een database. Digitaal meten gebeurt met dataloggers; deze registreren automatisch en hoogfrequent (bijv. per uur of per dag) de grondwaterstand. Deze loggers hoeven slechts een of twee keer per jaar te worden uitgelezen, de data wordt digitaal overgezet naar een database. Afhankelijk van de omvang van het grondwatermeetnet en de gewenste meetfrequentie kan worden berekend wat de meest kostenefficiënte meetmethode voor uw gemeente is. Als stelregel kan worden aangehouden dat na 3 à 4 jaar de exploitatiekosten van een meetnet met dataloggers lager zijn dan bij handmatig opnemen van de grondwaterstanden.