Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Leidt een grondwatermeetnet niet tot noodzakelijke oplossende maatregelen die nog meer investeringen vragen?

 Een meetnet is bedoeld om te bepalen of er problemen zijn die moeten worden opgelost. Om dit te kunnen beoordelen is inzicht in de grondwaterstanden over een langere periode noodzakelijk. Een grondwatermeetnet is een effectief en efficiënt hulpmiddel om dit inzicht te verkrijgen. Dit kan er vaak toe leiden dat geen oplossende maatregelen nodig zijn. Met een gemeentelijk grondwatermeetnet kunnen toekomstige problemen door te hoge of te lage grondwaterstanden tijdig worden gesignaleerd. Zo worden hoge kosten door schade aan gebouwen, funderingen en natuur voorkomen.