Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Wat zijn de kosten van een gemeentelijk grondwatermeetnet?

 De kosten bestaan uit eenmalige kosten voor ontwerp en aanleg. Daarna zijn er periodieke kosten voor onderhoud en beheer. De ontwerpkosten bedragen vier- tot zevenduizend euro. Een goed ontwerp leidt tot lagere aanleg- beheers- en onderhoudskosten en ook nog tot een optimaal meetresultaat.

  • De aanlegkosten worden bepaald door het aantal en de noodzakelijke diepte van de meetpunten, en door de gekozen meettechniek (digitaal of handmatig). Digitaal meten geeft hogere investeringskosten, die overigens worden terugverdiend door veel lagere beheerskosten.
  • De onderhoudskosten bestaan voornamelijk uit het opnieuw plaatsen van meetpunten die verloren zijn gegaan. In stedelijk gebied blijken deze kosten jaarlijks ca 7% van de aanlegkosten te zijn.
  • De beheerskosten worden bepaald door de gekozen meettechniek (digitaal of handmatig). De beheerskosten bestaan uit het bezoeken van de meetpunten, het invoeren van de metingen in een database en het valideren van de metingen. De beheerskosten zijn voor digitaal meten veel lager dan voor handmatig meten. Bij digitaal meten kunnen abonnementen worden genomen met vaste prijzen per meetpunt per jaar.