Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Als bij de bouw rekening met de grondwaterstand wordt gehouden, is een grondwatermeetnet dan niet overbodig?

 Alleen als er goede grondwatergegevens zijn kan bij de bouw rekening worden gehouden met de grondwaterstand. Hiervoor is voorafgaand aan de bouw een meetnet nodig. Na de realisatie van nieuwbouw kan de grondwaterstand door externe invloeden wijzigen. Voor het signaleren hiervan wordt een grondwatermeetnet ingezet.