Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Als je drainage hebt aangelegd is er toch geen grondwatermeetnet nodig?

 Met een grondwatermeetnet kan in een gedraineerd gebied de werking van de drainage worden vastgesteld en gemonitoord. Onderhoud, reparatie en aanpassingen kunnen daardoor worden geoptimaliseerd. Een grondwatermeetnet heeft hierdoor juist in gedraineerde gebieden een meerwaarde.