Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

De variatie in de grondwaterstand is toch maar 5 - 10 cm, is meten wel nuttig?

 De variatie in de grondwaterstand kan over een jaar gemeten wel meer dan een meter zijn. Een variatie van 5 - 10 cm zal in Nederland zelden voorkomen.