Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Is een gemeentelijk grondwatermeetnet verplicht?

 Nee, een gemeentelijk grondwatermeetnet is niet verplicht. Het is wel het meest effectieve en efficiënte hulpmiddel om inzicht te krijgen in de grondwaterstand. Dit inzicht is noodzakelijk vanwege de Waterwet en de grondwaterzorgplicht van iedere gemeente.