Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Is een grondwatermeetnet niet alleen relevant voor oude wijken?

 Ook in nieuwe wijken kunnen problemen met grondwater optreden en kunnen werken uitgevoerd worden waarvoor grondwatergegevens benodigd zijn. Hierbij kan gedacht worden aan de aanleg van riolen, bouwrijp maken van terreinen, maken van bouwputten of voor het inventariseren van mogelijkheden van afkoppelen van regenwater van het riool. Met een meetnet worden meerjarige meetreeksen verzameld die belangrijk zijn om werken voor te bereiden. Vanuit de Waterwet is de gemeente sinds 1 januari 2008 belast met de zorgplicht voor grondwater. Een grondwatermeetnet is een middel om een goede invulling aan deze zorgplicht te kunnen geven. Dit geldt zowel voor oude als nieuwe wijken.