Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Is een grondwatermeetnet noodzakelijk indien er geen klachten zijn van burgers over (grond)wateroverlast?

 Een gemeentelijk grondwatermeetnet is het meest effectieve en efficiënte hulpmiddel om inzicht te krijgen in de grondwaterstand. Hiermee kan worden bepaald of er grondwaterproblemen zijn die moeten worden opgelost. Daarnaast kunnen toekomstige problemen, klachten en schade door te hoge of te lage grondwaterstanden worden voorkomen. De aanleg van een  gemeentelijk grondwatermeetnet sluit hiermee naadloos aan bij de geest van de ingevoerde Waterwet en daaruit volgende grondwaterzorgplicht van iedere gemeente.