Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Is er een alternatief voor een grondwatermeetnet ten behoeve van objectieve vaststelling van de grondwaterstand?

 Eigenlijk niet. De grondwaterstand kan alleen door langjarige metingen in een correct geplaatste peilbuis worden bepaald. Vaak wordt gedacht dat het peil van het oppervlaktewater gelijk is aan de grondwaterstand. Dit is niet juist. De waterstand in een bouwput of in een tijdelijk geplaatste peilbuis geeft pas na enige tijd (soms pas na een week) de juiste grondwaterstand weer. Dit blijft dan nog steeds een momentopname.