Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Is meten noodzakelijk bij het bepalen van een oplossing voor grondwateroverlast?

 Ja, inzicht in de grondwaterstand schept duidelijkheid over de mogelijke oorzaken van wateroverlast. Wordt de overlast wel veroorzaakt door hoge grondwaterstanden? Misschien is wel sprake van regenwater dat niet snel genoeg kan wegstromen. Door te meten wordt voorkomen dat de verkeerde maatregelen worden genomen Een meetnet levert de grondwatergegevens om tot een doelmatige en kostenefficiënte oplossing te komen.