Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Wat is de noodzaak van een gemeentelijk grondwatermeetnet?

 Vanuit de Waterwet is de gemeente sinds 1 januari 2008 belast met de zorgplicht voor grondwater. Een grondwatermeetnet is een middel om een goede invulling aan deze zorgplicht te kunnen geven. De meetgegevens geven belangrijke informatie over de fluctuaties en de veranderingen in de grondwaterstanden. Deze informatie is belangrijk om werken voor te bereiden zoals aanleg van riolen, bouwrijp maken van terreinen, maken van bouwputten of voor het inventariseren van mogelijkheden van afkoppelen van regenwater van het riool.