Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Blijkt uit de grondwaterstandmetingen of het bij klachten gaat om grondwater of hemelwater?

 Ja, inzicht in de grondwaterstand schept duidelijkheid over de mogelijke oorzaken van wateroverlast. Wanneer de waterstand in een kruipruimte hoger is dan de grondwaterstand is er een andere oorzaak. Dit kan hemelwater zijn maar bijvoorbeeld ook een lekkende drinkwaterleiding.