Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Hoe wordt zekerheid verkregen dat via een grondwatermeetnet op de juiste plek gemeten wordt?

 Een professioneel grondwatermeetnet wordt door een geohydroloog (een grondwaterdeskundige) ontworpen. Het ontwerp wordt zo uitgevoerd dat over het gehele gebied voldoende nauwkeurige uitspraken kunnen worden gedaan over de fluctuatie van de grondwaterstand.