Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Kan in plaats van een meetnet worden volstaan met het standaard aanleggen van drainage?

 Drainage is niet altijd nodig. Indien drainage wel nodig is blijkt dit uit de grondwatermetingen uit een meetnet. De meetgegevens zijn dan tevens de input voor een doelmatig en kostenefficiënt ontwerp van drainage. Beperking van drainage is dat deze uitgaat van te hoge grondwaterstanden, via een grondwatermeetnet worden zowel te hoge als te lage grondwaterstanden gesignaleerd.