Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur M. der Kinderen, MSc 020 750 46 00
Mail

Stage of afstuderen

Je kunt bij ons terecht voor meeloopstages en afstudeeropdrachten. Wij begeleiden je intensief zodat zowel jij, als wij, zoveel mogelijk leren.

Op dit moment zijn we ons stage-aanbod aan het actualiseren. Wil je in de tussentijd toch meer informatie, neem dan gewoon contact met ons op. Misschien kunnen we dan een maatwerkopdracht voor je ontwikkelen.

Voorbeelden van (uitgevoerde) stageopdrachten zijn:

  1. Het bepalen van het effect van hydrologische ingrepen in kleirijke gronden op de grondwaterstand (Waterbeheer: HBO/WO)
  2. Het effect van gewichtsverandering op drukhoogte in (semi)spanningspakketten (Waterbeheer: HBO/WO)
  3. Waardering economisch droogterisico in stedelijk gebied (Funderingen/Water: WO)
  4. Ontwikkelen maatschappelijke kosten-baten analyse instrument voor peilbesluiten (Waterbeheer: WO)
  5. Doorlatendheidstesten, van veldwerk naar advies
  6. Effecten 'Onttegel de stad'
  7. Klimaatbestendig/waterrobuust bouwen

Meer weten over stages?

Neem gerust contact op met Maaike der Kinderen, tel: 020 750 46 00.