Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur M. der Kinderen, MSc 020 750 46 00
Mail Maaike der Kinderen

Stage of afstuderen

Je kunt bij ons terecht voor meeloopstages en afstudeeropdrachten. Wij begeleiden je intensief zodat zowel jij, als wij, zoveel mogelijk leren.

Voorbeelden van (uitgevoerde) stageopdrachten zijn:

  1. Het bepalen van het effect van hydrologische ingrepen in kleirijke gronden op de grondwaterstand (Waterbeheer: HBO/WO)
  2. Het effect van gewichtsverandering op drukhoogte in (semi)spanningspakketten (Waterbeheer: HBO/WO)
  3. Waardering economisch droogterisico in stedelijk gebied (Funderingen/Water: WO)
  4. Ontwikkelen maatschappelijke kosten-baten analyse instrument voor peilbesluiten (Waterbeheer: WO)
  5. Doorlatendheidstesten, van veldwerk naar advies
  6. Effecten 'Onttegel de stad'
  7. Klimaatbestendig/waterrobuust bouwen

Op dit moment is er één stageplek beschikbaar. Zit jouw onderwerp er niet tussen? Neem dan gewoon contact met ons op. Misschien kunnen we dan een maatwerkopdracht voor je ontwikkelen.

Beschikbare stageplek:

Onderzoek naar veranderen van de infiltratiesnelheid in de onverzadigde zone tijdens neerslag

Infiltreren van hemelwater wordt een steeds belangrijker maatregel in het kader van klimaatadaptatie. Behalve dat onnodig afvoeren van hemelwater wordt voorkomen, vult het de grondwatervoorraad aan. Grondwater blijft  hierdoor beter beschikbaar voor openbaar groen en het vermindert de opwarming van de stad.

 

Er is veel bekend over de verzadigde doorlatendheid van de bodem. Maar de infiltratie van hemelwater verloopt niet constant gedurende een regenbui. Aan het begin van de neerslag is de grond nog droog, onverzadigd, en is de infiltratiecapaciteit laag. Met het verzadigen van de bodem neemt de infiltratiecapaciteit toe. Hoe snel de toename is, is (naast de intensiteit van de bui) afhankelijk van verschillende factoren zoals bodemopbouw, landgebruik, periode zonder neerslag, etc. Dit betekent dat de bijdrage van infiltratie aan het verwerken van een regenbui voor iedere situatie anders is. Vooral bij korte hevige zomerse buien van enkele tientallen millimeters in minder dan een uur is de bijdrage beperkt, terwijl bij deze buien het gewenst is zoveel mogelijk hemelwater te infiltreren. Om infiltratievoorzieningen optimaal te kunnen ontwerpen/aanleggen is meer inzicht gewenst in het verloop van de infiltratiecapaciteit aan het begin van de bui en de factoren die het beïnvloeden.

 

De stage is een onderzoek dat volgt op een actueel uitgevoerde bureaustudie. Met behulp van meetgegevens wordt nagegaan in hoeverre welke factoren de infiltratiecapaciteit aan het begin van de bui bepalen. Vervolgens kan een advies worden opgesteld over hoe voorzieningen kunnen worden geoptimaliseerd.

 

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maaike der Kinderen Contact

Mail Maaike der Kinderen  020 750 46 00