hd-logo
Specialisten in bodem, water en funderingen
 
 
 
 
Groente van de volle stadsgrond


Groente van de volle stadsgrond

>  Lees meer
 • Binnenluchtonderzoek Enkhuizen

  Binnenluchtonderzoek Enkhuizen

  Als gevolg van uitdamping van een bodemverontreiniging met vluchtige aromaten treden humane gezondheidsrisico's op. Wareco heeft binnenluchtonderzoek uitgevoerd om de risico's in kaart te brengen voor het uitdampen van de verontreiniging naar de binnenlucht van omliggende woningen.
  >  Lees meer

 • Sanering Sniep te Diemen

  Sanering Sniep te Diemen

  In december 2004 zijn, in verband met geplande nieuwbouw, voorbereidende werkzaamheden gestart voor de sanering van een terrein aan de Sniep te Diemen. De grond, het grondwater en de waterbodem (circa 13 hectare) van de locatie zijn sterk verontreinigd.
  >  Lees meer

 • Effecten peilverandering Plaspoelpolder

  Effecten peilverandering Plaspoelpolder

  In het kader van een peilbesluit heeft Wareco in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland een grondwateronderzoek uitgevoerd naar de effecten van een peilwijziging op de bebouwde omgeving.
  >  Lees meer

Nieuws

Eenvoudig zelf online uw grondwatermetingen regelen
27-06-2014

"Metingen kunnen dezelfde dag via internet worden ingezien.."

>  Lees meer