hd-logo
Specialisten in bodem, water en funderingen
 
 
 
 
Ruimtelijke adaptatie. Een grootschalig probleem lokaal oplossen?


"De deltabeslissing gaat op de softe toer..."

>  Lees meer
 • De Lepelaar te Muiderberg

  De Lepelaar te Muiderberg

  Als gevolg van de stort van huishoudelijk en industrieel afval in een voormalige zandwinput is een grondwaterverontreiniging tot 200 meter onder het maaiveld ontstaan. De verontrein-iging wordt met het FlexibeleEmissie-Beheersing-concept gesaneerd.
  >  Lees meer

 • Monitoring woningbouw Luikse Hoven Zaandam

  Monitoring woningbouw Luikse Hoven Zaandam

  De Luikse Hoven betreft een nieuwbouw-ontwikkeling in de directe omgeving van bestaande bebouwing. Ter voorbereiding op de nieuwbouw is de kwaliteit van de fundering van de bestaande bebouwing steekproefsgewijs onderzocht. De geplande bouwwerkzaamheden en de rioolaanleg in combinatie met gevoelige bebouwing geven aanleiding tot nadere betrokkenheid van Wareco.
  >  Lees meer

 • Duinrel Bloemendaal

  Duinrel Bloemendaal

  In aanloop naar de herinrichting van een duinrel (kwelbeek) in Bloemendaal beschouwt Wareco het gehele watersysteem; van onderzoek tot oplossing.
  >  Lees meer

Nieuws

Waterschap en gemeente werken samen via WWD
09-02-2015

Delen van grondwaterdata tussen gemeente en waterschap leidt tot meer inzicht.

>  Lees meer

Wareco Water Data

funderingen bij particulieren