hd-logo
Specialisten in bodem, water en funderingen
 
 
 
 
Asbestonderzoek: naar een goede norm?


Asbestonderzoek: naar een goede norm?

>  Lees meer
 • Omgevingsrisico's Julianaweg te Volendam

  Omgevingsrisico's Julianaweg te Volendam

  De eigenaren van woningen rond een geplande bouwput zijn bang voor schade aan hun huizen als gevolg van de bouw. De initiatiefnemer van het project neemt hun vrees serieus en vraagt aan Wareco om te adviseren over de omgevingsrisico's.
  >  Lees meer

 • Monitoring natuurlijke afbraak van VOCl

  Monitoring natuurlijke afbraak van VOCl

  In Maarsbergen wordt een verontreiniging met VOCl gesaneerd door middel van 'natural attenuation'. In opdracht van Provincie Utrecht controleert Wareco periodiek of de gunstige condities waarbij natuurlijke afbraak optreedt stabiel zijn.
  >  Lees meer

 • Overtuinen te Zaandam

  Overtuinen te Zaandam

  Voor woningcorporatie Parteon heeft Wareco diverse zaken onderzocht in verband met de haalbaarheid van de realisatie van een woonwijk op een oud bedrijventerrein in Zaandam.
  >  Lees meer

Nieuws

Advies bij nieuwbouw Amsterdamse binnenstad
11-09-2014

“Multidisciplinaire aanpak bij bodemsanering in dicht bebouwd stedelijk gebied…”

>  Lees meer