hd-logo
Specialisten in bodem, water en funderingen
 
 
 
 
Asbestonderzoek: naar een goede norm?


Asbestonderzoek: naar een goede norm?

>  Lees meer
 • Rioolvervanging Didam

  Rioolvervanging Didam

  Ter plaatse van een aantal straten in Didam is een afkoppelproject uitgevoerd, waarbij de riolering werd vervangen. Nadat de werkzaam-heden waren gestart bleek dat de aannemer de rioolsleuf niet droog kon krijgen wegens het zeer grote waterbezwaar. Hierdoor werd het project stilgelegd.
  >  Lees meer

 • Grootschalig funderingsonderzoek Dordrecht

  Grootschalig funderingsonderzoek Dordrecht

  De gemeente Dordrecht wil de funderings-kwaliteit van de particuliere woningvoorraad in kaart brengen. Wareco heeft de schade geïnventariseerd en herstelplannen opgesteld voor meer dan 150 bouwblokken.
  >  Lees meer

 • Sanering Sniep te Diemen

  Sanering Sniep te Diemen

  In december 2004 zijn, in verband met geplande nieuwbouw, voorbereidende werkzaamheden gestart voor de sanering van een terrein aan de Sniep te Diemen. De grond, het grondwater en de waterbodem (circa 13 hectare) van de locatie zijn sterk verontreinigd.
  >  Lees meer

Nieuws

Gebruikersdag WarecoWaterData
24-10-2014

"een mooie gelegenheid om ervaringen uit te wisselen..."

>  Lees meer