Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Roel Bruijn, MSc 020 750 46 00
Mail Roel Bruijn

Omgevingsmonitoring bij ondergrondse werkzaamheden

Bij het uitvoeren van ondergrondse werkzaamheden in stedelijk gebied wilt u risico’s op schade aan de omgeving natuurlijk beperken of voorkomen. Risicobeheersing is voor u dan ook een belangrijk aandachtspunt.

Wij maken de omgevingsrisico’s inzichtelijk en beheersbaar door het toepassen van omgevingsmonitoring. Zo kunt u zonder zorgen uw bouwactiviteit of herinrichtingsproject uitvoeren.

Monitoringsplan

In een monitoringsplan laten we zien welke nadelige effecten zich in de omgeving van de werkzaamheden kunnen voordoen en hoe deze risico’s te beheersen zijn. Het plan voorziet in een proactieve opzet voor het snel waarnemen van afwijkingen of overschrijdingen van vooraf vastgestelde meetwaarden en voor het tijdig opstarten en uitvoeren van compenserende maatregelen.

Deze aanpak beperkt het risico op schade aan de omgeving en voorkomt stagnatie van het werk en reputatieschade als gevolg van overlast voor de omgeving.

Meten en monitoren

We hebben veel ervaring met een breed scala aan metingen; grondwaterstandmetingen, trillingsmetingen, hoogtemetingen, scheurmetingen, geluidsmetingen en geurmetingen.

Indien tijdens de monitoring een overschrijding of afwijking van een grenswaarde wordt geconstateerd, is er direct en rechtstreeks contact met de uitvoering op locatie. Op die manier vervullen we een coördinerende rol en kan er tijdig worden gecompenseerd of bijgestuurd.

Real-time monitoren grondwaterstand.

We zijn gespecialiseerd in grondwaterstandmetingen in stedelijk gebied. Om ondergrondse werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is een tijdelijke bemaling vaak noodzakelijk om de grondwaterstand te verlagen. Dit brengt risico’s met zich mee voor de omgeving zoals schade aan panden of kabels en leidingen.

Werkt u in een gebied dat gevoelig is voor veranderingen in de grondwaterstand (zettingen, droogstand oude funderingen, verplaatsing mobiele verontreinigingen) dan geeft u met real-time monitoring op een onderbouwde en zorgvuldige manier invulling aan risicobeheersing rondom uw project. 

Voor het bewaken van de grondwatersituatie maken we gebruik van WarecoWaterData, onze dienst voor het monitoren, beheren en visualiseren van grondwaterstanden.

Waarom kiezen voor Wareco?

Wij staan voor een hoge kwaliteit van de leefomgeving in (oud) stedelijk gebied. We zorgen ervoor dat deze omgeving, tijdens het uitvoeren van ondergrondse werkzaamheden, niet wordt aangetast of schade oploopt. Dit doen we door het vooraf inzichtelijk maken van de omgevingsrisico’s en het proactief monitoren hiervan tijdens de werkzaamheden.

Met een team van vijf collega’s, gespecialiseerd in bemalingen en risicobeheersing, adviseren we u over een praktische uitvoeringswijze met een beheersbaar risicoprofiel. Zo kunt u met een gerust gevoel uw bouwactiviteit of herinrichtingsproject uitvoeren.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Roel Bruijn Contact

Mail Roel Bruijn  020 750 46 00